Pozovite nas:

+381 063 / 75 27 840 | +381 066 / 166 155

Transporter pacijenata, kao što sam naziv kaže, pomaže pacijentima transportujući ih do I od bolnice ali I u samoj bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Prevoz pacijenata brzo i efikasno kroz bolničke hodnike nije uvek lako I jednostavno. Iz tog razloga pod punom pažnjom, osoblje prevoza pacijenata Sanity, obavlja I tu uslugu transporta pacijenata kako bi se stiglo na vreme zakazanih pregleda ili drugih termina. 

Osoblje prevoza pacijenata Sanity nije tu samo radi transporta pacijenta kroz bolnicu. Oni takodje pomažu pacijentima pri premaštanju iz kreveta u krevet, I iz sanitetskog vozila u ambulante uz obezbeđivanje sigurnosti tokom celog postupka prevoza.

Transporter pacijenata, kao što sam naziv kaže, pomaže pacijentima transportujući ih do I od bolnice ali I u samoj bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi.  Transport pacijenta brzo I efikasno kroz bolničke hodnike nije uvek lako I jednostavno. Iz tog razloga pod punom pažnjom, osoblje prevoza pacijenata Sanity, obavlja I tu uslugu transporta pacijenata kako bi se stiglo na vreme zakazanih pregleda ili drugih termina.   Osoblje prevoza pacijenata Sanity nije tu samo radi transporta pacijenta kroz bolnicu. Oni takodje pomažu pacijentima pri premaštanju iz kreveta u krevet, I iz sanitetskog vozila u ambulante uz obezbeđivanje sigurnosti tokom celog postupka prevoza.  Transporter pacijenata pomaže pacijentu oko ulaska I izlaska iz sanitetskog vozila; podiže I prenosi pacijenta sa kreveta na krevet; I u zavisnosti od potrebe premešta pacijenta od ordinacije do ordinacije, a sve  pomoću kolica ili pokretnog kreveta.  U svojstvu transportera, osim obezbeđivanja prilikom prevoza pacijenata, osobllje Sanity-a obavlja i druge potrebe uz konsultaciju sa doktorima i medicinskim osobljem: pomažu pacijentima da se premeste iz kreveta, kolica, nosila ili sanitetskog vozila. Pružaju odgovarajuću pomoć pacijentu da prodje kroz lekarske preglede ili neku drugu medicinsku proceduru, npr. Skener, rendgen i drugo... Pružaju emotivnu podršku pacijentima i njihovim porodicama slušajući ih i pokazujući empatiju i razumevanje. Proveravaju da li su svi dokumenti ( zdravstvena knjižica, snimci, analize i druga dokumentacija...) priloženi ili overeni i potpisani od strane medicinske ustanove.  Podržava pacijente I njihove porodice svojom podrškom I ohrabrenjem. Nastoji da bude tačan I obziran prema zakazanom rasporedu o prevozu pacijenata, pokazujući brižnost I posvećenost.

Transporter pacijenata pomaže pacijentu oko ulaska I izlaska iz sanitetskog vozila; podiže I prenosi pacijenta sa kreveta na krevet; I u zavisnosti od potrebe premešta pacijenta od ordinacije do ordinacije, a sve  pomoću kolica ili pokretnog kreveta.

U svojstvu transportera, osim obezbeđivanja prilikom prevoza pacijenata, osobllje Sanity-a obavlja i druge potrebe uz konsultaciju sa doktorima i medicinskim osobljem:

  • pomažu pacijentima da se premeste iz kreveta, kolica, nosila ili sanitetskog vozila.
  • Pružaju odgovarajuću pomoć pacijentu da prodje kroz lekarske preglede ili neku drugu medicinsku proceduru, npr. Skener, rendgen i drugo...
  • Pružaju emotivnu podršku pacijentima i njihovim porodicama slušajući ih i pokazujući empatiju i razumevanje.
  • Proveravaju da li su svi dokumenti ( zdravstvena knjižica, snimci, analize i druga dokumentacija...) priloženi ili overeni i potpisani od strane medicinske ustanove.

Podržava pacijente I njihove porodice svojom podrškom I ohrabrenjem. Nastoji da bude tačan I obziran prema zakazanom rasporedu o prevozu pacijenata, pokazujući brižnost I posvećenost.

>

Pozovite nas:

+381 063 / 75 27 840 | +381 066 / 166 155