Pozovite nas:

+381 063 / 75 27 840 | +381 066 / 166 155

Za Vašu sigurnost kao naš
najveći cilj.

Ovo je naša posvećenost
Vama!

Naše usluge

Pruzamo usluge prevoza pacijenata do i od:

- bolnica ( otpusti i prijemi )
- dializa ( terapija )
- lekarskih pregleda

Cenovnik usluga

Transport u Beogradu

Uži Beograd

Prevoz nepokretnih I slabo pokretnih lica na tereitotiji uđeg Beograda po ceni od 2500 RSD

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE

Širi Beograd

Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 3000 – 5000 RSD
NAPOMENA
Noćna tarifa od 22h – 7h se obračunava kao I dnevna + 40% cene.

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE

STransport na teritoriji Srbije 100 RSD / Km

- vozač i suvozač
- računa se samo jedan pravac u kojem se transportuje pacijent
- uz pacijenta, moguće je prevesti 1-2 osobe u pratnji

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE

STALNA PONUDA
Prevoz do beogradskog aerodrome Nikola Tesla - 3.000 RSD
Prevoz do banje u Mladenovcu I Slankamenu - 5000 RSD
Uz osobu koja se prevozi može da se preveze 1-2 ososbe u pratnji.

USLUGE TRANSPORTA SE VRŠE PO PRINCIPU “ OD KREVETA DO KREVETA”

Pozovite nas:

+381 063 / 75 27 840 | +381 066 / 166 155